Apie projektą

Projekto pavadinimas: „MODERNUS BENDRUOMENINIS ŠEIMOS IR DARBO ĮSIPAREIGOJIMŲ DERINIMAS“

Projektas įgyvendinamas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos I prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonę „Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas“ (VP1-1.1-SADM-04-K).

Projektą įgyvendina Lietuvos Caritas
Projekto partneris Vilniaus arkivyskupijos Caritas
Projekto pradžia: 2009 metų rugsėjo 1 d.
Projekto pabaiga: 2012 metų rugpjūčio 31 d.

Projekto tikslai:

  1. Sukurti socialinių paslaugų teikimo struktūrą, apimančią 22 savivaldybių teritoriją, siekiant įgalinti tikslines grupes derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus
  2. Panaudojant gebėjimų stiprinimo priemones, padėti šeimos ir darbo įsipareigojimus derinantiems asmenims, išsilaikyti arba įsitraukti į darbo rinką
  3. Skatinti/ įgalinti darbdavius kurti šeimos įsipareigojimų turintiems asmenims palankią darbovietę

Projekto tikslinės grupės:

  • Asmenys, kurie dėl šeimos įsipareigojimų (prižiūri vaikus, neįgaliuosius ar senyvo amžiaus šeimos narius) nedirba arba turi sunkumų, derindami šeimos ir darbo įsipareigojimus
  • Darbdavių ir darbuotojų atstovai
  • Savivaldybių atstovai

Projekto veiklos:

Projekto veiklomis yra siekiama padėti šeimos narius slaugantiems ar mažamečius vaikus auginantiems asmenims derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus - t.y. išlaikyti darbą arba jį susirasti.

Nedirbantiems asmenims yra sudaroma galimybė mokytis – užsieniuo kalbų, kompiuterinio raštingumo, socialinių įgūdžių, slaugos bei lankyti tėvystės įgūdžių grupes bei atlikti darbinę praktiką Caritas organizacijoje. Tol kol šie asmenys mokosi arba dirba, projekte įdarbinti darbuotojai ir savanoriai prižiūri jų sergančius šeimos narius jų namuose arba vaikus vaikų dienos centruose.

Pirmenybė teikiama vienišiems (nevedusiems ar išsiskyrusiems), vieniems auginantiems vaikus ar slaugantiems kitus savo šeimos narius.

Teikiamos paslaugos:

Socialinės priežiūros namuose paslaugos
Socialinės slaugos paslaugos sergantiems asmenims jo namuose
Dienos socialinės globos paslaugos
Daugumoje skyrių teikiamos kineziterapijos, masažo ir ergoterapijos paslaugos.

Visos paslaugos teikiamos nemokamai.

Kontaktai

Lietuvos Caritas
Slaugos ir globos namuose skyrius
Aukštaičių 6, Kaunas
LT-44147
El.paštas: lc.slauga@gmail.com
Tel. 8 37 323 548
Mob. tel. 8 6 831 8181

Vilniaus arkivyskupijos Caritas
Odminių g. 10, Vilnius
LT-01122
El.paštas: jurate.maciulskyte@vilnius.caritas.lt
Tel. 8 5 212 25 77
Mob. tel. 8 6 999 0866

Mūsų skyrių kontaktai

generic-small

Aplankykite mūsų foto galerijas ir pamatykite Caritas veiklą kitomis akimis.

Žiūrėti...

Foto galerijos

Apklausa

Įvertinkite mūsų naująją svetainę!